Opgaven udføres af Fabus egne konsulenter, som er uddannede socialrådgivere med solid forvaltnings– og undersøgelseserfaring samt med særlig viden om sårbare og udsatte unge.

Fabu lægger vægt på, at arbejdet med undersøgelserne afstemmes med kommunens socialfaglige tilgang.

 

 

* jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 29.