Fabu arbejder ud fra Socialstyrelsens retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Vi tager udgangspunkt i et afklarende møde med forvaltningen, hvor sagsbehandler uddyber, hvad undersøgelsen skal indeholde. På den måde er vi sikre på at få afstemt forventninger til både tidsfrist, metoder og indhold, inden vi sender et økonomisk overslag til jer.

Næste trin er et opstartsmøde i forvaltningen med forældrene, hvor vi sikrer, at forældrene er bekendt med undersøgelsens formål og informeret om det, som undersøgelsen skal indeholde.

Indhold og metode

Undersøgelsen kan blandt andet omfatte testning af forældrene, samspilsobservationer, børnepsykologiske undersøgelser mv.

Samspilsobservationerne kan foregå både i familiens eget hjem og i Fabus lokaler.

Undersøgelsesteamet

  • Camilla B. Vestergaard, psykolog
    Camilla har flere års erfaring med psykologiske undersøgelser og behandling af børn, unge og voksne både fra psykiatrien og det kommunale system. Igennem de seneste år har hun udført forældrekompetenceundersøgelser og har løbende taget kurser i psykologiske tests, der er relevante i undersøgelser. Camilla er i gang med en uddannelse i legeterapi med børn og er generelt inspireret af den psykodynamiske forståelse af problematikker og adfærd.

 

 

* Gennemføres oftest som en del af en børnefaglig undersøgelse (serviceloven § 50)