Bekymrende skolefravær har store omkostninger for både børn, forældre og lærere. Det ledsages som oftest af en stor portion frustration og afmagt.

En af hovedudfordringerne er, at alvorlige skolefraværsproblematikker ofte lander mellem mange forskellige stole eller aktører. For er skolefravær forældrenes, barnets eller skolens problem? Eller er det snarere PPR, socialrådgiverens eller familiekonsulentens? Resultatet af dette spørgsmål bliver ofte, at de forskellige aktører venter på, at andre handler, og i mellemtiden kan skolefraværet udvikle sig og vejen henimod skole kompliceres og forlænges.

Andre gange sættes forskellige initiativer og indsatser i gang. Det kan være gode og gennemtænkte initiativer, men hvis de ikke er tilstrækkeligt koordinerede, trækker de ikke nødvendigvis i samme retning. I værste fald modarbejder de forskellige initiativer hinanden. Resultatet er børn, der sidder derhjemme i måneder, nogle gange op til flere år og misser betydningsfuld udvikling på flere fronter.

Denne eftermiddag vil oplægsholderne, psykologerne Camilla Printz og Mai Juul Andersen, have arbejdet med disse skolefraværende børn, deres familier og det professionelle netværk i centrum. Inspirationen kommer fra flere års arbejde med alvorligt skolefravær i forskellige sammenhænge. Dels i et tværprofessionelt team, U-start, i Hvidovre Kommune, der igennem de sidste tre år har forsøgt at finde nye veje i arbejdet med denne komplekse problematik. Dels kommer inspirationen fra arbejdet som VISO-specialister, hvor Camilla og Mai sammen med Socialstyrelsen hjælper kommuner rundt omkring i landet med disse komplicerede og fastlåste sager på koordinerede og samskabende måder.

På temaeftermiddagen vil de præsentere nogle af de mest gennemgående greb og metoder, som er anvendelige i samarbejdet med de mange aktører:

  • Hvordan kan vi gå til opgaven, når vi får en skolefraværsproblematik ind ad døren?
  • Hvordan kan vi forstå situationen og igangsætte og justere indsatser?
  • Hvornår skal vi skubbe og udfordre og hvornår skal vi i stedet kompensere og/eller skærme barnet?
  • Hvordan kan vi skabe et tæt samarbejde og koordinering med det private og professionelle netværk?

Om oplægsholderne

Camilla Printz og Mai Juul Andersen er psykologer og arbejder på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre. De har i en årrække arbejdet med børn, unge og familier i sammenhænge med anbringelser, i skoleregi og i familiebehandling. De arbejder begge med forskelligartede opgaver, herunder familiebehandling, VISO-rådgivning samt undervisning og supervision. Camilla og Mai er forfattere til flere artikler og bogkapitler, der peger ind i arbejdet med børn, familier og professionelle.

 

Praktisk info

Fabus temaeftermiddag om skolevægring den 21. marts 2023

Arrangør: Fabu

Målgruppe: Myndighedssagsbehandlere, familierådgivere og familiebehandlere.

Tid og sted: Rødovregård (lokale: Loen)

Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, tirsdag den 21. marts kl. 12.00 – 16.00.

Der serveres en sandwich ved ankomst.

Tilmelding: Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig. Send en mail til kursus@fabu.dk og angiv navn, stillingsbetegnelse/funktion, kommune og EAN-nummer.

Tilmelding senest d. 10. marts 2023.

Ved udeblivelse uden framelding vil der blive opkrævet et ”no-show” gebyr på kr. 500.

Der vil være en max deltagelse på 3 personer fra samme kommune.