Nyheder

Fabu har nu eget ICS-team

Fabu har nedsat sit eget ICS-team, der med udgangspunkt i ICS-metoden er klar til at udarbejde børnefaglige undersøgelser for landets kommuner.
Læs mere

Undersøgelse af døgnanbragte plejebørns digitale kontakt til forældre og øvrige familienetværk

Kontakten mellem døgnanbragte børn og deres forældre, søskende, bedsteforældre og andet familienetværk er betydningsfuld for barnet, og der er flere undersøgelser, der belyser de fysiske samvær.  Men der er ikke lavet undersøgelser af den kontakt, som ligger derudover. Fabu har derfor udviklet en undersøgelse af den digitale kontakt, som døgnanbragte børn har med deres forældre og øvrige familienetværk, da vi ønsker at indsamle viden og erfaring om emnet.
Læs mere

Nu vi taler om adoption uden samtykke…

Torsdagens dokumentar – ”Hvem skal være min mor og far” – på TV 2 gav os et delvist indblik i den svære proces, en familie må gennemgå, når der er udsigt til en eventuel bortadoption uden forældrenes samtykke.
Læs mere

Indblik: Fabus arbejde det seneste år

Gennem det seneste år har vi i Fabu samarbejdet med en lang række kommuner, forældre, plejebørn, plejefamilier, opholdssteder og observationshjem. Her er nogle nedslag over vores mange aktiviteter.
Læs mere

Den digitale kommunikation mellem plejebørn og biologiske familier kan være en hvepserede

Døgnanbragte børns digitale kommunikation med deres familienetværk påvirker dem ofte negativt. Det vurderer plejeforældre i en ny undersøgelse fra Fabu.
Læs mere

Film til børn om samvær i Fabu

Fabu har lavet en film til børn om, hvordan det er at have samvær i Fabu. Filmen kan blandt andet bruges af sagsbehandlere og plejeforældre til at forberede barnet og familien inden en samværssituation.
Læs mere

Film til forældre om samvær i Fabu

Fabu har lavet en kort animationsfilm til forældre om, hvordan det er at have samvær i Fabu.
Læs mere

Erfarne pædagoger søges til Fabus samvær

Kunne du tænke dig at arbejde med samspillet mellem anbragte børn og deres forældre? Fabu oplever øget efterspørgsel på samværsløsninger omkring vores samværshuse i Vordingborg og Holbæk.
Læs mere

Fabu byder velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer

To nye medlemmer er valgt ind i Fabus bestyrelse.
Læs mere

Ny Trivselsundersøgelse fra Vive

Nu sætter Vive gang i Trivselsundersøgelsen igen.
Læs mere

Temaeftermiddag om skolevægring

Den 21. marts 2023 afholder Fabu temaeftermiddag om arbejdet med skolevægring – med fokus på forståelse, håndtering og koordinering. Psykologerne Camilla Printz og Mai Juul Andersen er oplægsholdere.
Læs mere

Fabu er i fuld gang som VISO-leverandør

Som VISO-leverandør vil Fabu i endnu højere grad komme til at bidrage med rådgivning i de komplekse sager på det specialiserede børne- og ungeområde.
Læs mere

Fabu er en del af LIVSVÆRK, som er en organisation for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.