Det er ikke altid, at medarbejdere i forvaltningen har tid til og mulighed for at tilegne sig specifik viden om alle komplikationsmuligheder i familieplejesager.

Derfor har vi i Fabu udviklet et tilbud, hvor vi tilbyder supervision og sparring til de medarbejdere i forvaltningen, som til daglig arbejder med familieplejeopgaver.

Supervision

Vi tilbyder desuden individuel pædagogisk supervision til plejeforældre, pædagoger og andre fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Supervision og sparring til plejeforældre og opholdssteder

Gennem mange år har Fabu haft supervision og sparring til plejeforholdet som grundindsats i alle vores familieplejeopgaver.

Dette er fortsat en af vores højt specialiserede ydelser, og vi har nu åbnet mulighed for, at forvaltningen – på konsulenttimebasis – kan købe supervision til plejeforhold, hvor der ønskes en ekstraordinær og særlig målrettet indsats – til såvel plejeforholdet som den individuelle støtte til plejebarnet.

Vi kan rykke ud med kvalificeret støtte med ganske få dages frist.

 

* Efter serviceloven § 66 c.