Forskning viser , at anbragte børn får den mest harmoniske udvikling, hvis de støttes i kontakten til deres forældre og rødder – også når kontakten er kompliceret.

Det kan blandt andet modvirke, at de føler sig afvist og undgår at bebrejde sig selv, at de er anbragt.

I Fabu, hvor vi har mange års erfaring med at arrangere samvær, er vi derfor optaget af at give de plejeforældre, som vi samarbejder med, redskaber til at støtte deres plejebørn i samværet med deres forældre.

2 x 2 timer er godt givet ud

Fabu’s minikursus omfatter:

  • Formålet med støttet og overvåget samvær
  • Lovgivningen, det nye børnesyn og den nyeste forskning
  • Hvordan foregår et samvær
  • Samværskonsulentens rolle under samværet
  • Plejefamiliens forpligtelser og rolle før og efter samværet
  • Plejefamiliens udfordringer i forhold til det konkrete samvær
  • Nye metoder til at tale med plejebarnet om samværet.

Hvilke plejefamilier er målgruppen?

Alle plejefamilier kan have glæde af mini-kurset, der kan tage megen uro omkring samvær i opløbet.

Kurset er ekstra relevant, hvis forældre eller plejeforældre fx oplever problemer med overleveringen, eller hvis plejeforældrene udtrykker stor bekymring eller skepsis ved samværet.

Kursusbeskrivelse

Kurset består af 2 x 2 timers undervisning og er tilrettelagt individuelt i forhold til det konkrete plejebarn, samværets karakter og plejeforældrenes oplevelse af samværet.

Der er som regel tre ganges samvær mellem de to undervisningsforløb.

På 1. modul giver vi plejeforældrene en kort introduktion til ny forskning, lovgivningen, kommunens hensigt med samværet og Fabus erfaring med samvær, samt metoder i samvær.

Vi taler med plejeforældrene om deres tanker om samværet og underviser og guider dem i metoder til at tale med barnet før og efter samværet.

Plejefamilien får nogle nyttige artikler om samværets betydning og plejeforældrenes vigtige rolle.

På 2. modul taler vi om plejeforældrenes oplevelse af samværene efter 1. modul. Hvad har den nye viden om samvær og de nye praktiske redskaber haft af virkning?

Vi går i dybden med eksempler fra plejeforældrenes oplevelser med samværet og vejleder mere udførligt om den nye praksis.