Kurset varetages af erfarne undervisere og familieplejekonsulenter. Der
undervises ud fra KRITH grundkursusmaterialer med følgende temaer:

  • Plejefamiliens rolle og liv
  • Børns udvikling og opdragelse
  • Børns behov for nærhed og tilknytning
  • Børns behov for sammenhæng gennem varige, stabile relationer og livslange bånd
  • Samvær med børnenes forældre
  • Børn i krise
  • Lovgivningsmæssige rammer
  • Samarbejdet med de professionelle
  • At være en offentlig familie.

Det er vores erfaring, at kursusforløbet fungerer bedst i en form, hvor de i alt 24 timer fordeles på i alt 4-5 kursusdage.

Der sikres en gennemgående underviser på kurset, men det sker, at vi inddrager en gæsteunderviser med særlige kompetencer inden for et bestemt tema.