Baggrunden for at søge terapi er ofte mistrivsel og en oplevelse af kontroltab – at du ikke ved egen hjælp kan få din tilværelse på rette spor. En god terapeut kan støtte og motivere dig i at få klarhed over din situation og skabe positive forandringer.

Kontakten mellem dig og din terapeut vil være præget af dialog, ansvar, bevidsthed, valg og opmærksomhed på uhensigtsmæssige mønstre og adfærd, som kan gøre hverdagen problematisk.

Du vil i samtalerne få dit eget fortrolige rum til at dele følelser og oplevelser, som er svære at håndtere.

Samtaleterapi

HVEM KAN HJÆLPES I ET SAMTALEFORLØB?

Tilbuddet henvender sig til både hjemmeboende børn og unge, anbragte børn og unge samt voksne. Børn og unge under 18 år vil som udgangspunkt deltage i den første samtale med terapeuten sammen med deres forældre eller andre nære omsorgspersoner.

Herefter aftales det, om den unge fortsat ønsker at have en omsorgsperson med til de efterfølgende samtaler.

Forløbet er egnet både for voksne og børn fra ca. 13 års-alderen. For voksne kan det være en støtte til at tackle stress, angst, mild depression, lavt selvværd og omvæltninger i livet.

Børn kan have udbytte af samtalerne, hvis de f.eks. har lavt selvværd, har mistet en pårørende, oplever konflikter i skolen eller med forældre/plejeforældre, mobning, stress, omvæltninger i livet, livskriser eller depression.

EN TRYG RAMME

Samtalerne finder som udgangspunkt sted i Fabus lokaler i Rødovre. Fabu har dog også lokaler i Hillerød, Ringsted, Holbæk og Vordingborg, som kan bruges, hvis dette er en bedre løsning for dig.

I den første samtale forsøger vi i fællesskab at afklare, hvad du har brug for at få ud af et terapiforløb. Vi skal tale om dine forventninger til forløbet og finde ud af, om vi er det rette match. Vi skal også tale om, hvor ofte du har behov for at komme til samtale.

Hyppigheden af samtalerne og varigheden af forløbet kan naturligvis justeres løbende, men vi lægger vægt på, at du oplever en effekt af samtalerne og bliver støttet i at skabe de forandringer i din situation, som du har brug for.

Terapeut

Sine Mandix Svendsen har 20 års erfaring som socialrådgiver med socialt arbejde – særligt med fokus på børn og forældre og de udfordringer, der kan opstå i familierelationerne. Som terapeut er Sine praksisorienteret og lægger vægt på, at samtalerne sætter gang i reelle og mærkbare forbedringer i din situation.

Sine har en fireårig terapeutuddannelse fra NGI (Nordisk Gestalt Institut). Hun har gennemgået et forløb i narrativ pædagogik og er desuden inspireret af systemisk tænkning, kognitiv adfærdsterapi samt SE-metoden.

Gennem sit arbejde i Fabu har Sine modtaget supervision ved Susan Hart og opnået grundigt kendskab til neuroaffektiv psykologi, som spiller en central rolle i Fabus arbejde med børn og familier.

Sine er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse om foreningens retningslinjer og etiske regelsæt her.