I Fabu ser vi det som en af vores største kompetencer at varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og børnene/de unge – og efterfølgende kvalitetssikre plejeforholdets videre forløb.

Plejefamilie

Fabu tilbyder at varetage anbringelser som en færdig pakkeløsning, der indeholder:

  • matchning mellem barn og plejefamilie
  • administration
  • varetagelse af anbringelsen i plejefamilien – herunder vejledning/supervision af plejefamilien
  • samarbejdssamtaler
  • mødeaktivitet omkring sagen
  • jævnlige udviklingssamtaler med barnet
  • tæt kontakt og dialog til forvaltning og forældre
  • skriftlige rapporteringer.

Fabu følger op på alle familieplejetilbud ved jævnlig telefonisk kontakt til kommunen om sagen, opfølgningsmøder og skriftlige rapporter mindst to gange årligt.

I alle aftaler indgås skriftlig kontrakt inden opstart.

Fabu tilbyder også ovenstående aktiviteter som enkeltstående konsulentydelser efter aftale med de enkelte forvaltninger.